Jun88-Xe ô tô chở linh kiện điện tử bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố Đà Nẵng